Avís legal

Publicació i allotjament

Nom de l’empresa: CITYSCOOT
Marca / signe registrat: CITYSCOOT
Forma corporativa: Societat anònima simplificada
Capital: 121 002,10 euros.
Inscrita al Registre de Comerços i Empreses de París, amb el número RCS: 800 862 021
Seu: 8 rue Bayen – 75017 PARIS
Número de membre CNIL: 1786125 v 0 del 04/08/2014
Director de publicacions: Bertrand FLEUROSE, President de CITYSCOOT

Els usuaris del lloc poden contactar amb l’administrador del web per correu electrònic a l’adreça següent: [email protected]

El nom de domini http://www.cityscoot.eu és propietat de CITYSCOOT

Les marques i logotips de CITYSCOOT que apareixen al lloc són marques registrades.

Es prohibeix qualsevol reproducció, representació, modificació, publicació, transmissió, distorsió, total o parcial del Lloc o del seu contingut, qualsevol que sigui la forma i en qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit de CITYSCOOT.