Política de privacitat

Última actualització 15 abril 2021

El Lloc web www.cityscoot.eu/es/, l’Aplicació i el servei Cityscoot (d’ara endavant, «els nostres Serveis») són oferts per l’empresa CITYSCOOT, societat anònima simplificada registrada al RCS de PARÍS (França) amb el número 800 862 021 amb domicili social a 8 rue Bayen, 75017 París, França; per a Espanya, CITYSCOOT ESPAÑA SL amb domicili a Barcelona (Espanya), C/ Ciutat d’Asunción, núm. 26 de Barcelona, 08030, inscrita amb el CIF: B-67482455 (d’ara endavant «Cityscoot» o «nosaltres»).

Cityscoot es compromet a protegir la privacitat de tots els visitants i Clients dels seus Serveis. Així mateix, es compromet al fet que la recollida i tractament de les seves dades es realitzi d’acord amb la normativa de protecció de dades, especialment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril General de Protecció de Dades (d’ara endavant, «RGPD»).

La present política de privacitat (d’ara endavant, «Política de Privacitat» o «Política») recull els nostres compromisos i els principis fonamentals que apliquem en matèria de protecció de dades personals i l’informa sobre els procediments de recollida i tractament de les seves dades, les opcions i els drets que el concerneixin. Aquesta Política complementa les Condicions Generals d’Ús del Servei

A l’efecte d’interpretar la present Política, els termes que comencen amb una lletra majúscula no definits tenen el significat que se’ls dóna en les Condicions Generals d’Ús del Servei, excepte que de manera expressa en el context de la Política se li doni altre significat. 

Podrem modificar aquesta Política en qualsevol moment per a, en particular, complir amb tots els canvis normatius, jurisprudencials, editorials o tècnics. En aquest sentit, li recomanem revisar la Política amb regularitat abans de navegar pel Lloc.

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és qui decideix la finalitat per a la qual s’utilitzen les dades personals que, en aquest cas, és CITYSCOOT, amb domicili a París (França), amb domicili social en 8 rue Bayen, 75017 Paris, registrada al RCS de París amb el número 800 862 021.

Adreça de correu electrònic: [email protected] 

A qui afecta aquesta política?

La recopilació i el tractament de dades personals concerneix a tots els visitants del Lloc, Clients i Usuaris dels nostres Serveis.

Quan el Client es registri o accedeixi als nostres Serveis, rebrà tota la informació obligatòria relacionada amb la recopilació i el tractament de les seves dades.

D’acord amb les nostres Condicions Generals d’Ús del Servei, l’accés als nostres Serveis està reservat a persones majors d’edat.

Quines dades personals es tracten?

En accedir al Lloc i/o crear un compte CITYSCOOT, registrar-se i utilitzar els nostres Serveis, es poden recollir i tractar les següents dades personals: 

 • dades d’identificació personal (nom i cognoms, data de naixement, imatge de l’Usuari (fotografia del rostre), document d’identitat, permís de conduir);
 • dades personals de contacte (adreça de correu electrònic, adreça postal i número de telèfon);
 • informació econòmica (dades bancàries);
 • informació sobre els viatges i reserves de l’Usuari;
 • dades d’ubicació de la moto (lloc de recollida i devolució i historial de trajectes);
 • dades de navegació (adreces IP, dades de connexió, tipus i versió de navegador, tipus i versió dels complements del seu navegador, sistemes operatius i plataformes, identificador publicitari del seu dispositiu);
 • dades d’ubicació del seu dispositiu mòbil;
 • dades recaptades a través del formulari «Treballa amb nosaltres» (informació de contacte, el curriculum vitae i qualsevol informació que aportació el candidat);
 • dades recaptades a través del formulari de «Contacte» (informació de contacte: nom i cognoms, número de telèfon, adreça de correu electrònic; la consulta o missatge en qüestió);

 

Quan recopilem les seves dades personals?

Les dades personals procedeixen de:

 • La informació que vostè ens facilita directament en registrar-se com a Client en els nostres Serveis per a poder oferir-li els Serveis.
 • L’historial dels seus trajectes es recopila quan utilitza els nostres Serveis. 
 • Quan visita el nostre Lloc o utilitza la nostra Aplicació, es recopilen dades de navegació i localització, a través de cookies o tecnologies similars.
 • Les dades també es poden recopilar en participar en un concurs, una enquesta a un client o quan es comunica amb el nostre servei d’atenció al client.

 

Quina informació li proporcionem en recopilar les seves dades?

En recopilar les seves dades, se l’informa especialment:

 • De les finalitats per a les quals es recopilen aquestes dades;
 • De si determinades dades han de facilitar-se obligatòriament o si són opcionals i, en el seu cas, de les conseqüències de no proporcionar dades obligatòries (en cas de no facilitar dades obligatòries, l’accés als Serveis serà impossible);
 • De la condició de Cityscoot com a responsable del tractament d’aquests;
 • Dels seus drets i com exercitar-los a través de Cityscoot;
 • De la base legal que justifica la licitud del tractament (per exemple, si el tractament es basa en el seu consentiment, o en la necessitat de complir amb una obligació legal, o en la necessitat de l’execució del contracte que ens vincula, en l’interès legítim de Cityscoot o d’una tercera part, etc.);
 • De les categories de persones autoritzades a tenir accés a les seves dades (és a dir, els destinataris de les seves dades);
 • Si preveiem una transferència fora de la Unió Europea de les seves dades, establirem garanties i l’informarem d’elles, a més de garantir la conformitat d’aquestes transferències amb el RGPD i la LOPD;
 • Dels períodes de conservació o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest període;
 • I, en general, de tots els esments imposats pel RGPD i la LOPD.

 

Quant temps conservarem les seves dades? 

Només conservem les seves dades personals durant el temps estrictament necessari per a les finalitats per a les quals van ser recaptades i en compliment de la normativa vigent. Una vegada que les dades deixin de ser necessàries, les conservarem degudament bloquejades, sense possibilitat de ser utilitzades excepte per a l’atenció de responsabilitats legals derivades del tractament i/o la relació mantinguda.

Amb quins fins tractem les seves dades personals i durant quant temps?

Les finalitats i terminis de conservació corresponents són:

TRACTAMENT

BASE LEGAL

PERÍODE DE CONSERVACIÓ (2)

Prospecció de nous clients

CONSENTIMENT

Cookies: màxim 13 mesos

Dades de possibles clients: 3 anys des de l’últim contacte amb el client

Gestionar la base de clients (B2C)

Creació, gestió i esborrat de comptes de clients

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dades bancàries: 13 mesos

Altres dades: 3 anys des de l’últim contacte amb el client

Perfilar la base de clients

Prospecció orientada

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3 anys des de l’últim contacte originat pel client

Perfilar la base de clients

Accions d’apadrinament

CONSENTIMENT

3 anys des de l’últim contacte originat pel client

Gestió analítica de l’activitat

CONSENTIMENT

13 mesos des de la recopilació de dades

Fidelitzar la base de clients

Butlletí informatiu, concursos, notificacions

CONSENTIMENT

3 anys des de l’últim contacte originat pel client

Fidelitzar la base de clients

Programa de minuts gratis

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

3 anys des de l’últim contacte originat pel client

Gestionar l’assistència a l’usuari

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

3 anys des de l’últim contacte originat pel client

Gestionar les sol·licituds d’exercici de drets (1)

OBLIGACIÓ LEGAL

3 anys com a mínim, a partir de la sol·licitud

Informar les autoritats locals

OBLIGACIÓ LEGAL

Il·limitat: Dades anonimitzades

Estudis de Clients

CONSENTIMENT

El temps que duri l’estudi 

Dades anonimitzades per a obtenir resultats

Comptabilitat i pagament

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE / OBLIGACIÓ LEGAL

Termini de conservació legal de les factures: 10 anys

Comptabilitat i pago

Bloqueig d’Usuaris amb impagaments

INTERÈS LEGÍTIM

Termini de conservació legal de les factures: 10 anys

     

Organització de formació en l’ús de les motos

CONSENTIMENT

3 anys des de l’últim contacte originat pel client

Gestió de sinistres i robatoris

INTERÈS LEGÍTIM

Fins que es liquidi el sinistre

Gestió de multes

OBLIGACIÓ LEGAL

2 anys

 

A quins destinataris comunicarà Cityscoot les seves dades?

No comunicarem les seves dades personals a excepció de: 

 • Filials, empreses afiliades i, en particular, els departaments interessats en el processament del seu registre o el nostre servei d’atenció al client amb la finalitat de gestionar adequadament l’activitat econòmica del grup empresarial.
 • Els nostres proveïdors de serveis i subcontractistes, en particular, amb la finalitat de processar els seus pagaments, autenticar els seus documents etc. Aquests tercers prestadors de serveis actuaran com a encarregats del tractament i podran tenir accés a les dades personals d’acord amb les instruccions i garanties determinades prèviament, tal com estableix la normativa. 
 • Així mateix, podrem comunicar dades personals a tercers per motius estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat i/o compliment d’una obligació legal. En aquest sentit, les dades personals podran, entre altres, ser comunicats a les diferents autoritats públiques, com les autoritats policials competents, en cas d’infracció; les autoritats municipals, per a millorar els serveis de transport i qualsevol altra que, en funció de la normativa vigent, resulti d’aplicació.

 

Transferències de dades fora de la UE

Cityscoot podrà recórrer, en particular, a un servei d’emmagatzematge i intercanvi d’arxius i a un proveïdor de serveis de gestió de drets, els servidors o els sistemes dels quals podran estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), la qual cosa donarà lloc a la transferència de les dades fora del territori del EEE. 

No obstant això, aquestes transferències compten amb les garanties adequades per a assegurar un nivell de protecció de les dades personals equivalent a l’europeu. Pot obtenir una còpia de les garanties de protecció posant-se en contacte amb el responsable del tractament per via electrònica ([email protected]), o amb el nostre delegat de protecció de dades en la següent adreça: [email protected]

Les seves dades estan protegides?

Ens comprometem a prendre totes les precaucions adequades, organitzatives i tècniques, per a preservar la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades i, en particular, per a evitar que siguin alterats, modificats o eliminats, o que tercers no autoritzats tinguin accés a ells.

Entre altres, hem adoptat les següents mesures:

 • durant la seva transmissió, utilitzem sistemes de xifratge per a garantir la seguretat de les seves dades personals;
 • l’accés a la xarxa i els sistemes està limitat al personal amb drets d’accés;
 • els Usuaris tenen contrasenyes úniques (la gestió de contrasenyes garanteix contrasenyes segures i doble autenticació);
 • tallafocs.

 

No obstant això, no podem garantir l’eliminació de qualsevol risc d’ús indegut de les dades. És important que mantingui la confidencialitat dels seus identificadors per a evitar l’ús il·lícit del seu compte.

Quins drets té?

L’informem que existeix la possibilitat d’exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades: 

 • Dret d’accés. Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no dades personals que el concerneixin i, en tal cas, accedir a aquestes dades. 
 • Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 
 • Pot limitar el tractament. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de les dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 
 • Dret a la portabilitat de les dades. Té dret al fet que enviem les dades personals a una altra organització sempre que així ho sol·liciti. 
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
 • Té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment sense perjudici del pagament de totes les sumes degudes segons s’especifica en les Condicions Generals d’Ús dels nostres serveis.

 

Com exercir els seus drets

Pot exercir aquests drets en tot moment dirigint-se a Cityscoot, mitjançant un document d’identitat, enviant un correu electrònic a: [email protected]. També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en la següent adreça: [email protected]

 

Reclamació davant l’AEPD

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol dels drets pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).